Αγαπώ Ζωγράφου «Συμβαδίζω – Βαδίζω», Πρωτοβουλία αγάπης