«Ο Δήμος Ζωγράφου πρέπει να αλλάξει εποχή και γενιά»