Φώτης Βλάσιος
Φώτης Βλάσης

Φώτης Βλάσιος

Τελειόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Φώτης Βλάσιος είναι απόφοιτος του 4ου Ενιαίου Λυκείου Ζωγράφου.

Είναι τελειόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών