Γαρατζιώτης Ιωάννης
Γαρατζιώτης - Αγαπώ Ζωγράφου

Γαρατζιώτης Ιωάννης

Ιδιωτικός υπάλληλος